Costau – Prisio Eglur

Trawsgrifio

Rydym yn codi am bob gair sy’n cael ei drawsgrifio, nid fesul munud o recordio

Mae’r drefn hon yn deg:

  • ni fyddwch chi’n talu am funudau sydd naill ai’n ddistaw neu anghlywadwy, ac
  • fe gawn ni ein talu am y gwaith a wnawn mewn gwirionedd.

O ran trawsgrifadau llys, byddwn yn codi fesul ffolio (1 ffolio = 72 gair).

Ar gyfer popeth arall, byddwn yn codi am bob gair sy’n cael ei drawsgrifio.

Recordio

Pris am y prosiect sy’n cael ei godi am recordio ar y safle – un pris, gyda dadansoddiad llawn, er mwyn i chi wybod yn union am beth yr ydych chi’n talu.